Tietosuojalausunto

Henkilötietoja käytetään sellaisen sopimuksen, kuten tuotetilauksen toteuttamiseksi, jossa asiakas (rekisteröity) on osapuolena tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden, kuten yhteydenotto- ja tarjouspyyntöihin vastaamiseen asiakkaan pyynnöstä.
Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suoramarkkinointitarkoituksissa ja asiakassuhteen ylläpitämiseksi, jolloin henkilötietojen käsittelyn taustalla on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Lue lisää tietosuojakäytännöstä tästä.